side-area-logo

Geen sloopvergunning zonder asbestinventarisatie

Per 1 maart 2006 is een asbestinventarisatie wettelijk verplicht wanneer er een redelijke kans bestaat dat er
asbesthoudende materialen in een bouwwerk of object aanwezig is. Bevoegd gezag mogen zonder een
volledig asbestinventarisatierapport geen vergunning verlenen. Deze asbestinventarisatie mag alleen
uitgevoerd worden door bedrijven die een certificaat voor asbestinventarisatie bezitten. Pro Research bezit
dit certificaat, en voldoet aan de eisen die zijn gesteld in de beoordelingsrichtlijnen.
Op uw verzoek kunnen wij ook een vergunning aanvragen bij de betreffende gemeente. Tevens bestaat de
mogelijkheid om u volledig te begeleiden en toezicht te houden tijdens de verwijdering van de
asbesthoudende materialen.
Links: